Wprowadzone przez Kinga Banasik

Praca zdalna

Szanowni Państwo, W poszanowaniu zasad omawianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi, prośbami i zaleceniami rządu od 13 marca pracownicy naszej firmy pracują zdalnie. Nie przewidujemy żadnych opóźnień w dostępie do usług, jednakże zważając na zdrowie naszych Klientów i nas samych […]