Strony

Klienci

O FIRMIE

» Klienci

Klienci PROINFO

Jednostki podległe: Ośrodki pomocy społecznej, Oświata, Zakłady komunalne, Biblioteki, Kolegia odwoławcze, Straż pożarna, Związki międzygminne etc.
0%
Urzędy Miejskie, Gminne, Powiaty
0%
Firmy
0%

Losy naszej firmy zależą od jej Klientów.

Mając to na uwadze, nasza firma chce rozumieć ich aktualne i przyszłe potrzeby, spełniać najróżniejsze wymagania, a także pozytywnie zaskakiwać i wykraczać poza oczekiwania.

Nasi Klienci zainspirowali nas do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001, dzięki niemu możemy usprawniać funkcjonowanie firmy i lepiej poznawać Państwa potrzeby. Poprzez działania oparte na procesach uzyskujemy możliwość szybkiej analizy naszych działań  i prześledzenia ich wpływu, na jakość usługi czy produktu. Standardy zgodnie z PN-EN ISO 9001:2015-10 wpływają również na zapewnienie terminowości usług i dostaw w powiązaniu z lepszym zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Dla naszych Klientów, poszukujemy rozwiązań i firm dobrych, sprawdzonych, skutecznych i profesjonalnych, ale przede wszystkim zapewniających wygodę i komfort. Niezmiernie ważna jest dla nas relacja Klient – Firma, staramy się ją budować poprzez utrzymywanie pozytywnej atmosfery kontaktu.

Aby wszyscy Państwo, również Ci, których siedziby znajdują się daleko od naszej firmy, czuli się bezpiecznie i mogli otrzymać szybki oraz fachowy serwis zakupiliśmy i wdrożyliśmy nowoczesne narzędzia do zdalnej obsługi tzw. pomocy on-line.

Wszystkie podejmowane działania mają dla spółki jeden nadrzędny cel, jakim jest uzyskiwanie pełnej satysfakcji klienta z otrzymanych od firmy usług i produktów.

Nasi Klienci to w większości jednostki budżetowe (m.in.: Starostwa Powiatowe; Urzędy Miejskie; Urzędy Gminne; Zespoły szkół; Przedszkola; Centra Usług Wspólnych;  Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej; Gminne i Miejskie Ośrodki Kultury i Sportu; Biblioteki; Domy Pomocy Społecznej; Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie; Powiatowe Zarządy Dróg; Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego; Związki Gminne; Zakłady Usług Komunalnych; Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej) a także firmy i to dla wszystkich Państwa chcemy się zmieniać i udoskonalać.

Zachęcamy do udziału w ankiecie znajdującej się w zakładkach naszej strony!