Strony

Oprogramowanie U.I.INFO-SYSTEM sp.j.

PRODUKTY

» Oprogramowanie U.I.INFO-SYSTEM sp.j.

Oprogramowanie finansowo-księgowe autorstwa firmy U.I.INFO-SYSTEM sp.j. z Legionowa jest niezwykle popularnym narzędziem wśród jednostek budżetowych.
Szeroki wachlarz produktów oraz towarzyszących im usług pozwala w pełni usprawnić pracę podmiotom z sektora finansów publicznych.

Od wielu lat jesteśmy licencjonowanym dystrybutorem systemów firmy U.I.INFO-SYSTEM sp.j.

Gwarancja i serwis oprogramowania:
Wraz z zakupem oprogramowania Użytkownik otrzymuje roczną gwarancję i serwis oprogramowania obejmujący:

  • Instalację oprogramowania w siedzibie Użytkownika,
  • Dostosowanie oprogramowania do aktualnego stanu prawnego,
  • Dostarczenie publikowanych modyfikacji oprogramowania, wynikających z wprowadzonych zmian prawnych jak również ulepszeń i rozszerzeń,
  • Instalację kolejnych aktualizacji oprogramowania,
  • Szkolenie personelu,
  • Nadzór nad wdrożeniem oprogramowania,
  • Konsultacje i wsparcie techniczne w trakcie użytkowania oprogramowania,
  • Przenoszenie oprogramowania na nowo zakupiony sprzęt.

Powyższe usługi świadczymy w siedzibie Użytkownika oraz przy wykorzystaniu usług elektronicznych m.in.: pocztę e-mail, telefon, zdalną pomoc on-line.

Aplikacje opierają się na nowoczesnej i wydajnej bazie danych SQL Firebird, dostępnej na zasadzie Open Source z możliwością pracy w środowiskach Windows i Linux. Dzięki skalowalności aplikacji, dla bardziej wymagających klientów firma U.I.INFO-SYSTEM sp.j. ma w swojej ofercie przygotowane wersje wykorzystujące bazę Oracle.

ADMIN - Uprawnienia, hasła i dzienniki zdarzeń

AUTA - Podatek od środków transportowych

BUDŻET - Księgowość budżetowa z planowaniem

DZIERŻAWY - Ewidencja i wymiar dzierżaw czasowych

DODATKI MIESZKANIOWE - Obsługa dodatków mieszkaniowych

eKADRY

ePODATKI - Informacje podatkowe przez Internet

FiK - Obsługa księgowości dla jednostek niebudżetowych

INTEGRACJA JST - Centralna baza danych

INTEGRACJA - Integracja aplikacji

KASA - Obsługa kasy urzędu

KSZOB - Księgowość podatków i opłat

OPLOK - Wymiar opłat lokalnych (mandaty, psy, opłata targowa)

PŁACE - Program kadrowo-płacowy

PODATKI - Wymiar podatków lokalnych dla osób fizycznych

PODATKI JGU - Wymiar podatków lokalnych dla osób prawnych

POWIADOMIENIA SMS - Wysyłanie spersonalizowanych powiadomień

REJESTR VAT - System ewidencji zakupu i sprzedaży, fakturowania i VAT

ŚRODKI TRWAŁE - Ewidencja wyposażenia, środków trwałych oraz ich umorzeń

UMOWY FV - Ewidencja umów, faktur VAT, rozliczanie zaliczek

UPK - Automatyczne wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych

UŻYTKOWANIE - Ewidencja i wymiar opłat z tytułu użytkowania wieczystego

ViDOK - Komunikacja programów dziedzinowych z obiegami dokumentów

WIZJA - Wieloletnie prognozy finansowe

WODA - Rozliczanie opłat za wodę i ścieki

ZEZWOLENIA - Ewidencja zezwoleń na handel alkoholem