Strony

Zmiany w VAT 2019-2020

SZKOLENIA – ARCHIWALNE

» Rewolucyjne zmiany w VAT dla JST 2019/2020 r.


Firma Usługi Informatyczne PROINFO Sp. z o.o. zaprasza do udziału w szkoleniu:

REWOLUCYJNE ZMIANY W VAT DLA JST 2019/2020 r. oraz ich praktyczne wdrożenie  z zastosowaniem systemów informatycznych.

 

 

Wykładowca wiodący:


Michał Szczypiór, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zakładu Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, związany zawodowo z Izbą Skarbową we Wrocławiu, Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego w DWSSP ASESOR we Wrocławiu, wykładowca na Franklin University Ohio USA,  autor pracy doktorskiej „Gmina jako organ władzy publicznej w podatku VAT”, Wrocław 2013r. promotor prof. dr hab. Karol Kiczka, autor ponad 40 monografii nt. VAT w budżecie w tym 11 afiliowanych przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii UWr we Wrocławiu oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Rady Programowej Serwis VAT z/s w Warszawie, Konsultant Centrum Studiów i Analiz Gospodarczych z/s w Warszawie.

.

Prelegenci:Dostawca autorskiego oprogramowania finansowo – księgowego dedykowanego jednostkom administracji publicznej. Na bieżąco reaguje na zachodzące zmiany w ustawodawstwie dostosowując oprogramowanie zgodne z aktualnymi przepisami. Nieustająca praca nad rozwojem systemów  owocuje przyjaznością i prostotą obsługi, a także powoduje stałą rozbudowę ich funkcjonalności.


Dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla JST reprezentowany przez Włodzimierza Chwiałę posiadającego prawie 30 letnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi administracji samorządowej. Nadzoruje obsługę ponad 1500 wdrożonych systemów. Specjalista i praktyk zagadnień finansowo-księgowych z sektora finansów publicznych, w szczególności rachunkowości budżetowej. Propagator licznych innowacyjnych narzędzi informatyczno-organizacyjnych w instytucjach administracji publicznej.

.

W trakcie szkolenia odbędą się III panele:

.

Moduł I. Biała Lista Podatników VAT w przepisach prawa podatkowego oraz w systemach informatycznych.

.

Moduł II. Obowiązkowa podzielona płatność w VAT. Likwidacja odwrotnego obciążenia. Solidarna odpowiedzialność za podatek VAT.

.

Moduł III. Nowelizacja ustawy o VAT w nadchodzącym roku budżetowym.

.

.

Szkolenie dedykowane jest dla skarbników i pracowników wydziałów finansowo-księgowych.

Prosimy o zapoznanie się z agendą oraz formularzem zgłoszeniowym.

 

 

 

Termin: 28 października 2019 r. godz. 09:00

Miejsce: Hotel Borowiecki ul. Kasprzaka 7/9, 91-078 Łódź

www.hotelborowiecki.pl

Koszt udziału w szkoleniu: 349 zł

 

W cenie szkolenia przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia:

 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału poprzez przesłanie wypełnionego formularza.

 

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 23 października 2019 r.

 

Osoba koordynująca: Kinga Banasik tel.: 42 718-36-37 w. 0