Strony

Serwery Linux/Open BSD

PRODUKTY

» Usługi » Serwery Linux/Open BSD

Instalacja i opieka serwisowa nad systemami: Linux/*BSD

 1. Instalacja systemu operacyjnego Linux
 2. Konfiguracja zapory ogniowej (firewall)
 3. Instalacja + konfiguracja serwera DNS
 4. Parkowanie domen w DNS:
  • Rekordy A
  • Rekordy CNAME
  • Rekordy MX
  • Rekordy PTR
  • RevDNS
 5. Instalacja + konfiguracja serwera CachedDNS
 6. Instalacja + konfiguracja serwera poczty e-mail:
  • Konta pocztowe
  • Aliasy firmowe
 7. Instalacja + konfiguracja skanera antywirusowego na serwerze poczty:
  • Skanowanie poczty przychodzącej
  • Skanowanie poczty wychodzącej
  • Blokowanie plików określonego typu
  • Automatyczna aktualizacja skanera
 8. Instalacja + konfiguracja filtrów antyspamowych na serwerze poczty:
  • Samouczenie się filtra antyspamowego w trakcie pracy
  • Kontakt z bazami RBL
  • Odrzucanie prób połączeń z serwerów OpenRelay
 9. Konfiguracja serwera poczty do komunikacji na bezpiecznych protokołach:
  • Bezpieczna autoryzacja
 10. Instalacja + konfiguracja serwera plików SAMBA:
  • Serwer plików
  • Konfiguracja dostępu do danych na poziomie firmy, użytkownika lub komputera
 11. Instalacja + konfiguracja serwera www Apache:
  • Konfiguracja serwerów wirtualnych http
  • Konfiguracja serwerów wirtualnych http
  • Generowanie certyfikatu SSL
  • Pomoc przy procedurze podpisu certyfikatu przez zaufane urzędy certyfikacji
 12. Instalacja + konfiguracja PHP
 13. Instalacja + konfiguracja OpenSSH
 14. Instalacja + konfiguracja serwerowa DHCP
 15. Instalacja + konfiguracja VPN
 16. Instalacja + konfiguracja SQL FireBird, Interbase
 17. Instalacja + konfiguracja oprogramowania podziału dostępnego pasma
 18. Instalacja + konfiguracja oprogramowania monitorującego UPS

**Oferujemy również, pełne wsparcie w zakresie administracji i aktualizacji systemu Linux i *BSD