Strony

Aktualne

W miesiącach styczeń – luty 2021 r. wszyscy uczestnicy szkoleń realizowanych na

.

Samorządowej Platformie Praktyczno-Edukacyjnej e-JST.pl

.

będą objęci PROMOCJĄ – ABONAMENT NA PRÓBĘ uprawniającą do:

  • bezpłatnej rejestracji na PLATFORMIE e-JST.pl pracowników tak GMINY jak również jej jednostek organizacyjnych.
  • bezpłatnego szkolenia raz w miesiącu dla wszystkich zarejestrowanych pracowników samorządowych.
  • obniżenia aż do 50%, nominalnej ceny wszystkich pozostałych płatnych szkoleń na platformie.
  • ubezpieczenia uczestnictwa w szkoleniu (dostęp do zapisu wideo) bez względu na powód absencji uczestnika na szkoleniu.
  • voucher na wykupienie ROCZNEGO ABONAMENTU z rabatem 20%.

Nazwa szkolenia: Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – wybrane zagadnienia

Prelegent: dr Marcin Jagodziński

Data: 22.01.2021 r. rozpoczęcie: 10:00 czas trwania: 2 godz.

Koszt szkolenia: BEZPŁATNE – w ramach PROMOCJI – ABONAMENT NA PRÓBĘ.

Opis: Prezentuje praktyczne aspekty prowadzenia postępowania od momentu wystosowania upomnienia do zobowiązanego, kończąc na przekazaniu tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego.

Nazwa szkolenia: Dotacje, subwencje w JST. Zakres opodatkowania podatkiem VAT.

Prelegent: dr Michał Szczypiór

Data: 25.01.2021 r. rozpoczęcie: 10:00 czas trwania: 2 godziny

Koszt szkolenia: 120 zł/os. – uwzględniono rabat 50% w ramach PROMOCJI – ABONAMENT NA PRÓBĘ.

Opis: Omówienie dotacji i subwencji w JST w zakresie:

  • azbest, fotowoltaika, solary, przydomowe oczyszczalnie ścieków, usuwanie folii od rolników.
  • powierzanie i rozliczanie zadań publicznych przez gminne sp. z o.o.

Nazwa szkolenia: Bezpieczne zawieranie umów handlowych z udziałem JST- klauzule abuzywne i inne w praktyce JST. Wybrane zagadnienia

Prelegent: dr Marcin Jagodziński

Data: 29.01.2021 r. rozpoczęcie: 10:00 czas trwania: 2 godz.

Koszt szkolenia: BEZPŁATNE – w ramach PROMOCJI – ABONAMENT NA PRÓBĘ.

Opis: Szkolenie przedstawia praktyczne aspekty stosowania klauzul abuzywnych w umowach oraz skutki stosowania takich klauzul w kontekście nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku.