SZKOLENIA – AKTUALNE

» Bezpieczne zawieranie umów handlowych z udziałem JST- klauzule abuzywne i inne w praktyce JST. Wybrane zagadnienia.