SZKOLENIA – AKTUALNE

» Dotacje, subwencje w JST. Zakres opodatkowania podatkiem VAT (azbest, fotowoltaika, solary, przydomowe oczyszczalnie ścieków, usuwanie folii od rolników).