ZMIANY W VAT DLA JST W 2019/2020 r. – Michał Szczypiór

 

 

 W najnowszej publikacji znajdą Państwo zagadnienia dotyczące m.in.:

  Obowiązkowa podzielona płatność (MPP) w JST

  Likwidacja odwrotnego obciążenia

  Urzędowy wykaz kont bankowych

  Biała Lista Podatników VAT

  JPK_ VDEK. Likwidacja deklaracji VAT-7 i innych deklaracji podatkowych

  Zmiany w zasadach wystawiania faktur VAT do paragonów fiskalnych od 1 stycznia 2020r

  Oferta specjalna: Dla naszych Klientów pracujących na systemach U.I.INFO-SYSTEM sp.j.

  Cena promocyjna: 150,00 zł brutto!

Komentarz z przykładami zastosowań w praktyce autorstwa Michała Szczypióra można zamówić już dziś pisząc pod adres: publikacje@proinfo.com.pl lub dzwoniąc pod nr 42 2771455 wew. 0


O Autorze:

Michał Szczypiór – prawnik, zawodowo związany z Izbą Skarbową we Wrocławiu, Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa podatkowego w DWSSP Asesor we Wrocławiu, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na SP „Rachunkowość i podatki (…)”, autor pracy doktorskiej ( Wrocław_ 2013 p.d, promotor prof. dr hab. Karol Kiczka „Gmina jako organ władzy publicznej w podatku Vat”), wykładowca na Franklin University Ohio USA,  Dyrektor Generalny Zakładu Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z/s we Wrocławiu, autor 42 pozycji książkowych na temat podatku VAT w JST oraz jednostkach organizacyjnych, w tym 11 afiliowanych przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii UWr we Wrocławiu , trener, konsultant, współpracujący z Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi oraz Izbami Doradców Podatkowych (dolnośląskim , wielkopolskim, lubuskim Oddziałem KIDP).


Opis skrócony książki: Wybrane zmiany od 1 września 2019 r.:

 1. Zmiany dotyczące wykazu kont bankowych;
 2. Obowiązki związane z aktualizacją kont bankowych używanych dla potrzeb działalności gospodarczej;
 3. Utworzenie tzw. Białej Listy Podatników VAT Czynnych;
 4. Zmiany w zakresie danych objętych publicznym wykazem danych dotyczącym przedsiębiorców będących Czynnymi Podatnikami VAT;

Wybrane zmiany od 1 listopada 2019 r.:

 1. Likwidacja odwrotnego obciążenia w VAT;
 2. Zmiany w zasadach wystawiania faktur VAT dotyczących transakcji objętych do końca października 2019r. o.o;
 3. Załącznik nr 15 do ustawy VAT. Wykaz towarów i usług szczególnie podatnych na wyłudzenia VAT ( m.in. dostawa elektroniki, budowa autostrad, ulic, dróg, mostów, usług ogólnobudowlanych związanych z budową boisk, wyburzenia pustostanów itd.)
 4. Limit obowiązkowej podzielonej płatności w VAT od 1 listopada 2019r.
 5. MPP obowiązkowy i dobrowolny Split payment . Limit 12 tys ;
 6. Obowiązkowe oznaczenia na fakturach VAT wystawianych przez JST;
 7. Sankcja 30% za brak oznaczeń na fakturach VAT „Obowiązkowy MPP” ;
 8. Procedury konieczne do wdrożenia w każdej JST;
 9. Zmiany w funkcjonowaniu rachunku VAT;
 10. Zbiorcze komunikaty przelewu od 1 listopada 2019r.

Wybrane zmiany od 1 stycznia 2020 r.:

 1. Zasady postępowania w przypadku ujawnienia kont bankowych niezgodnych z danymi zgłoszonymi do wykazu kont bankowych;
 2. MPP i zakres ochrony JST. Domniemanie dobrej wiary podatnika VAT;
 3. Zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 3 dni od zrealizowania przelewu na rachunek bankowy inny niż zgłoszony do wykazu;
 4. Zastosowanie podzielonej płatności za nabyte towary/usługi za minimum 15 tys zł i domniemanie dobrej wiary podatnika;
 5. Faktury VAT do paragonów fiskalnych. Istotne zmiany w VAT;
 6. Zakaz wystawiania faktur VAT do paragonów bez NIP nabywcy;
 7. Sankcje w VAT za wystawianie faktur VAT do paragonów bez NIP nabywcy;

Sygnalizacyjnie o zmianach już uchwalonych od 1 kwietnia 2020r. istotnych dla JST:

 1. Likwidacja wybranych deklaracji w tym deklaracji VAT-7;
 2. Modyfikacja JPK-VAT, nowy JPK-VDEK
 3. Nowe dane w ramach JPK_VDEK
 4. Nowe zasady raportowania VAT;

Recenzja: „Pozycja omawiająca w sposób bardzo drobiazgowy ale i zarazem przystępny problematykę zmian w VAT od 1 września 2019 r. poprzez zmiany od 1 listopada 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r. Lektura godna polecenia służbom finansowo księgowym jednostek samorządu terytorialnego, jako przydatne narzędzie w codziennej pracy” – prof. dr hab. Marek Kopyściański. Marek Kopyściański – radca prawny, prof dr hab. nauk prawnych, pracownik naukowy Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Administracji  i Ekonomii UWr we Wrocławiu, współpracujący z Regionalną Izbą Obrachunkową we Wrocławiu, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych BSSK we Wrocławiu; Zamówienia: W celu zakupu książki prosimy o przesłanie zamówienia zawierającego: ilość zamawianych egzemplarzy, dane nabywcy, dane odbiorcy, adres dostawy, osobę kontaktową, numer telefonu, pieczęć jednostki oraz podpis. Adres e-mail: publikacje@proinfo.com.pl Nr tel: +48 42 277 14 55 wew. 0 Koordynator: Kinga Banasik Cena promocyjna książki: 150,00 zł brutto Koszty dostawy: Kurier …… zł brutto Oferta skierowana jest wyłącznie dla Użytkowników oprogramowania autorstwa firmy U.I.INFO-SYSTEM sp.j.


Opis rozszerzony książki:

Część I. Biała Lista Podatników VAT. Istotne zmiany dla JST  od 1 września 2019 r.

 1. Idea i potrzeba stworzenia centralnej bazy wiedzy nt podatników VAT czynnych.
 2. Obecny mechanizm weryfikowania statusu kontrahenta w VAT.
 3. Dane gromadzone w wykazie od 1 września 2019r.
 4. Dane teleadresowe
 5. Dane wskazujące na podstawę prawną wykreślenia z rejestru VAT
 6. Dane i podstawa prawna wskazująca na przywrócenie rejestracji w VAT
 7. Data wykreślenia z rejestru VAT, data przywrócenia aktywności w VAT

Część II. Wykaz rachunków bankowych przedsiębiorców. Nowość od 1 września 2019r. Nowe obowiązki JST w zakresie weryfikacji rachunków bankowych a kwestia należytej staranności;

 1. Obowiązek zgłoszenia przez podatników VAT czynnych rachunku bankowego do organu podatkowego od 1 września 2019r.
 2. Aktualizacje rachunków bankowych JST i JO, kto zgłasza rachunki do wykazu?
 3. Co z rachunkami bankowymi JO? Czy one będą „podpięte” pod gminę w wykazie? Czy trzeba czy nie trzeba je zgłaszać?
 4. Co z kontami stricte technicznymi dostawców mediów, co z subkontami? Czy będą w wykazie? IRB a zgłoszenie do wykazu;
 5. Których podatników VAT obejmuje obowiązek? Czynnych, zwolnionych czy wszystkich?
 6. Pożądane działania JST w przypadku stwierdzenia rozbieżności w rachunku bankowym na fakturze a w wykazie.

Część III.  Obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019r. Konieczność wdrożenia obowiązkowej podzielonej płatności przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne  (MPP) od 1 listopada 2019r.

 1. Dobrowolność w stosowaniu MPP przez jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany od 1 listopada
 2. Fakty i mity na temat „dobrowolności” w stosowaniu po stronie JST. Dbałość i troska o finanse publiczne.
 3. Wybór podzielonej płatności, czyli kto i kiedy decyduje jak płacić za fakturę z VAT. Okresy przejściowe od 1 listopada 2019r.
 4. Wpłaty kontrahentów JST podatku VAT na tzw. „rachunek VAT” . Transakcje sprzed oraz po 1 listopada 2019r. Jak dokumentować, jak płacić  i jak rozliczać VAT w JST.
 5. Możliwość i granice wyłączenia podzielonej płatności i możliwość stosowania ich w praktyce.
 6. Aneksy do umów wyłączające płatność , sprzeciw sprzedawcy i jego wpływ na stanowisko nabywcy. Stan prawny od 1 listopada 2019r.
 7. Umowy JST sprzed i po 1 listopada 2019r. a zastosowanie mechanizmu MPP. Nabycie przed 1 listopada 2019r. a faktura z datą po 1 listopada 2019r. Jak rozliczać VAT.
 8. Faktury sprzedażowe JST i jednostek organizacyjnych a mechanizm podzielonej płatności (MPP).
 9. „Efekt domina” w JST.
 10. Wpłaty gotówkowe, kartą płatniczą i za pro-formy – wyłączenia ze split payment (MPP) w JST od 1 listopada 2019r.
 11. Podmioty nie będące podatnikami VAT, kiedy stosują mechanizm podzielonej płatności dobrowolnie a kiedy obowiązkowo.

Część IV. Przypadki obowiązkowego MPP w JST od 1 listopada 2019r;

 1. Likwidacja odwrotnego obciążenia i zastąpienie o.o mechanizmem MPP.
 2. Likwidacja obowiązku wystawiania dokumentów wewnętrznych
 3. Likwidacja faktur bez VAT na rzecz faktur z wykazanym podatkiem VAT wg. stawek właściwych dla dostaw towarów i świadczenia usług.
 4. Załącznik nr 15 do ustawy VAT. Wykaz towarów szczególnie podatnych na oszustwa w podatku VAT.
 5. Wykaz przykładowy towarów i usług nabywanych przez JST lub jednostki organizacyjne JST;
 6. Usługi budowlane, usługi tynkarskie, usługi budowania i remontów dróg, mostów, ulic, remonty obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, złom, makulatura;
 7. Boiska sportowe, ogrodzenia, sieci wodociągowo-kanalizacyjne, usługi wyburzania pustostanów;
 8. Węgiel kamienny, węgiel brunatny, paliwa, części do samochodów;
 9. Pozostałe.
 10. Obowiązkowy MPP i dobrowolny MPP od 1 listopada 2019r.
 11. Zmiany w komunikacie przelewu od 1 listopada 2019r. Okres sprzedaży wystawcy faktur jako obowiązkowa pozycja komunikatu przelewu.
 12. Łączne przelewy w MPP od 1 listopada 2019r.
 13. Zmiany w zakresie komunikatu przelewu
 14. Możliwość łącznego zbiorczego przelewu
 15. Zmiany w pkt. 3 komunikatu przelewu
 16. Weryfikacja minimalnego VAT zakupionego a minimalnego VAT wykazanego przez sprzedawcę
 17. Limity ustawowe w MPP: 15 tys , 12 tys
 18. Jak ustalać limity kwotowe transakcji.
 19. Umowy na czas określony i na czas nieokreślony
 20. Umowy i dostawy realizowane partiami
 21. Transakcje złożone
 22. Sankcje za brak zapłaty w MPP i jak ich uniknąć?
 23. UWAGA: zmiany w zasadach wystawiania faktur VAT przez JST lub jednostki organizacyjne w ramach sprzedaży złomu, makulatury
 24. Obowiązkowe oznaczenia na fakturach wystawianych przez JST i/ lub JO
 25. Sankcje za brak oznaczenia sposobu zapłaty- dodatkowe 30% VAT
 26. Odpowiedzialność z KKS za brak oznaczeń na fakturach;
 27. Jak w praktyce weryfikować oznaczenia na fakturach, PKWiU , wadliwe oznaczenia kodów towarowych
 28. Odpowiedzialność solidarna w MPP za niezapłacony przez sprzedawcę podatek VAT. Sankcje za brak zapłaty z zastosowaniem mechanizmu MPP.
 29. Kary za brak rachunku VAT czyli za posługiwanie się rachunkiem nie-firmowym od 1 listopada 2019r.
 30. Zachowanie należytej staranności w VAT po 1 listopada 2019r.

Część V. Wyłączenia ze stosowania obowiązkowej  podzielonej płatności  (MPP) w JST od 1 listopada 2019 r.

 1. Zalecenia Ministerstwa Rozwoju i Finansów co do stosowania podzielonej płatności w VAT (pismo Ministra Gruza) oraz obszerna broszura informacyjna MRiF dotycząca MPP.
 2. Odliczenia VAT oraz brak prawa do odliczeń VAT a ochrona rzetelności transakcji.
 3. Funkcjonowanie rachunku VAT. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT w przez Bank lub SKOK od 1 listopada 2019r.

Część VI. Realizacja ochrony w ramach MPP przez JST.

 1. Dlaczego warto stosować MPP przez JST i ich jednostki organizacyjne.
 2. Korzyści płynące ze stosowania mechanizmu MPP przez JST i ich jednostki organizacyjne.
 3. Ochrona transakcji i rzetelności jej przeprowadzania przez JST.
 4. Techniczna realizacja przelewów w ramach MPP. Zmiany od 1 listopada 2019r.
 5. Komunikat przelewu, jak stosować , do czego i kiedy. Zmiany od 1 listopada
 6. Postanowienia ustawy Prawo bankowe na realizację przelewów przez JST w ramach MPP.
 7. Stan „zero” na rachunku VAT JST” a ochrona transakcji przez JST.
 8. Niewystarczające środki na rachunku VAT a ochrona transakcji przez JST.
 9. Zestawienie wielkości sprzedaży opodatkowanej w wielkości wydatków z VAT. Czy mimo to JST może się chronić, mając niewielką sprzedaż opodatkowaną, czy powinna się chronić?
 10. Wyłącznie sprzedaż zwolniona w jednostkach organizacyjnych JST i zakres stosowania ochrony MPP
 11. Sprzedaż mieszana. Zakres ochrony i stosowania MPP. Wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju i Finansów.
 12. Brak odsetek od zaległości podatkowych w VAT a próg zapłaty z udziałem MPP za 95% wszystkich faktur z odliczanym VAT.
 13. Wyłączenia z ochrony mimo stosowania MPP. Przypadki.

Część VII. Wadliwe wpłaty na rachunki VAT  w JST a ochrona MPP.

 1. Komunikat przelewu, kto i kiedy stosuje? Zmiany od 1 listopada 2019r.
 2. Co zawiera „komunikat przelewu”? Zmiany od 1 listopada 2019r.
 3. Zbiorcze przelewy za faktury, granice dopuszczalności. Zmiany od 1 listopada
 4. Kwota podatku VAT w komunikacie przelewu- cała lub część . Istotne zmiany od 1 listopada 2019r.
 5. Kwota transakcji brutto w komunikacie przelewu-cała lub część. Zmiany od 1 listopada 2019r.
 6. Wadliwe zsumowanie kwoty podatku VAT z innymi należnościami w JST.
 7. Wadliwe zsumowanie brutto w komunikacie przelewu przy wpłatach na rzecz i przez JST.
 8. Zakaz zbiorczych przelewów do 1 listopada oraz od 1 listopada 2019r.
 9. Procedura zwrotu wadliwe i nienależnie otrzymanego VAT na „rachunek VAT” w JST.
 10. Używanie „komunikatu przelewu” przez osoby fizyczne na rzecz JST. Istotne zmiany w VAT od 1 listopada 2019r.
 11. Brak „rachunku VAT”- odrzucenie przelewu na rachunek bankowy JST. Istotne zmiany od 1 listopada 2019r.
 12. Zachowanie terminów zapłat za faktury VAT przez JST.

Część VIII. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2020r. istotne dla JST

 1. Zasady postępowania w przypadku ujawnienia kont bankowych niezgodnych z danymi zgłoszonymi do wykazu kont bankowych;
 2. Zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 3 dni
 3. Przelew chroniony MPP
 4. MPP i zakres ochrony JST. Domniemanie dobrej wiary podatnika VAT;
 5. Zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 3 dni od zrealizowania przelewu na rachunek bankowy inny niż zgłoszony do wykazu; Który urząd należy zawiadomić?
 6. Zastosowanie podzielonej płatności za nabyte towary/usługi za minimum 15 tys zł i domniemanie dobrej wiary podatnika; Czy aby na pewno dzielić towary/usługi na te z załącznika nr 15 i te spoza załącznika, czy jest sens?
 7. Faktury VAT w JST  do paragonów fiskalnych. Istotne zmiany w VAT dla JST i jednostek organizacyjnych JST;
 8. Sankcje 100% VAT za wystawienie faktury do paragonu fiskalnego bez NIP nabywcy
 9. Konieczność dostosowania systemów sprzedażowych (dane na paragonach) do nowych wymogów
 10. Konieczność weryfikacji symboli na kasach fiskalnych do końca lipca 2019r
 11. Zakaz wystawiania przez JST faktur VAT do paragonów bez NIP nabywcy;
 12. Sankcje w VAT za wystawianie przez JST faktur VAT do paragonów bez NIP nabywcy;

Część IX. Sygnalizacyjnie o zmianach już uchwalonych od 1 kwietnia 2020r. istotnych dla JST:

 1. Likwidacja wybranych deklaracji w tym deklaracji VAT-7; Czy trzeba zmieniać zarządzenia centralizacyjne w VAT?
 2. Modyfikacja JPK-VAT, nowy JPK-VDEK. Nowe dane w JPK_ VDEK
 3. Nowe dane w ramach JPK_VDEK, dlaczego nowy model JPK?
 4. Nowe zasady raportowania VAT; Zmiany dla JST. Limit zatrudnienia a nowe obowiązki JST;

Część X. Indywidualny Rachunek Podatkowy w JST i JO JST

 1. Indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych – idea stworzenia;
 2. Zasady funkcjonowania w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych zakładach budżetowych.
 3. IRP dla celów VAT a IRP dla celów PIT, CIT.
 4. Problematyka centralizacji VAT : które JB zostały scentralizowane? A które winne były? Czy wszystkie JB w Polsce zostały utworzone przez JST? Zapisy centralizacji VAT a obecna problematyka IRP.

Wydawnictwo: Legitax