USŁUGI INFORMATYCZNE DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Obsługujemy ponad 600 jednostek

Podpis elektroniczny

29Dla ułatwienia rozwoju usług elektronicznych w administracji wprowadzono znaną na całym świecie możliwość opatrzenia dokumentów podpisem elektronicznym. Usługi certyfikacyjne są skierowane do administracji publicznej, szeroko pojętego biznesu oraz klientów indywidualnych. Wzmacniają zaufanie do przesyłanych drogą elektroniczną dokumentów, umożliwiają dokonywanie czynności prawnych w Internecie co usprawnia działalność organizacji, przyspiesza realizację zadań i obiegu informacji, umożliwia oszczędność czasu i pieniędzy.

I. Certyfikat CERTUM QCA Profesjonalny

II. CERTUM QCA Osobisty

III. Certyfikat niekwalifikowany zaufany

Oprócz dostarczenia w/w certyfikatów firmy Asseco Data Systems S.A. (dawniej UNIZETO Technologies S.A.) nasza firma zdobywając niezbędne uprawnienia i certyfikaty ma prawo świadczyć w pełnym zakresie szeroki, fachowy wachlarz usług:

  • Zamówienie odpowiedniego do potrzeb Klienta produkt
  • Instalację: certyfikatów, oprogramowania, sterowników oraz bezpiecznych urządzeń do składania podpisu elektronicznego (w siedzibie Klienta lub on-line)
  • Szkolenia (w siedzibie Klienta lub on-line)
  • Wsparcie dla użytkowników Produktów: telefoniczne, zdalne i bezpośrednie.