USŁUGI INFORMATYCZNE DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Obsługujemy ponad 600 jednostek

Klienci

Losy naszej firmy zależą od jej Klientów. Mając to na uwadze, nasza firma chce rozumieć ich aktualne i przyszłe potrzeby, spełniać ich wymagania, a także starać się wykraczać poza oczekiwania Klientów.

Nasi Klienci zainspirowali nas do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009, dzięki niemu możemy usprawniać funkcjonowanie firmy i lepiej poznawać potrzeby naszych Klientów. W 2018 r. podczas auditu nadzoru System Zarządzania Jakością został zweryfikowany według wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Otrzymaliśmy rekomendację, iż utrzymujemy, nadzorujemy i doskonalimy SZJ zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015-10. Poprzez działania oparte na procesach uzyskujemy możliwość szybkiej analizy naszych działań  i prześledzenia ich wpływu, na jakość usługi czy produktu. Wpływają one również na zapewnienie terminowości usług i dostaw w powiązaniu z lepszym zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Aby wszyscy nasi Klienci, również Ci, których siedziby znajdują się daleko od naszej firmy, czuli się bezpiecznie i mogli otrzymać szybki i fachowy serwis zakupiliśmy i wdrożyliśmy nowoczesne narzędzia do zdalnej obsługi tzw. pomocy on-line.

Dla naszych Klientów, poszukujemy rozwiązań i firm dobrych, sprawdzonych, skutecznych i profesjonalnych, ale przede wszystkim zapewniających wygodę i komfort.

Niezmiernie ważna jest dla nas relacja Klient – Firma, staramy się ją budować poprzez utrzymywanie pozytywnej atmosfery kontaktu.

Wszystkie podejmowane działania mają dla firmy PROINFO Sp. z o.o. jeden nadrzędny cel, jakim jest uzyskiwanie pełnej satysfakcji klienta z otrzymanych od firmy usług i produktów.

Nasi Klienci to w większości jednostki Administracji Samorządowej (m.in.: Starostwa Powiatowe; Urzędy Miejskie; Urzędy Gminne; Szkoły Podstawowe; Gimnazja; Przedszkola; Gminne Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne; Zespoły Szkolno-Gimnazjalne; Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej; Gminne i Miejskie Ośrodki Kultury i Sportu; Domy Pomocy Społecznej; Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Powiatowe Zarządy Dróg, Powiatowe Inspoktoraty Nadzoru Budowlanego; Związki Gminne, Zakłady Usług Komunalnych, Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej) oraz firmy i to dla wszystkich Państwa chcemy się zmieniać i udoskonalać.

NASZA JAKOŚĆ

PN-EN ISO 9001:2015-10
certyfikat IQNET