USŁUGI INFORMATYCZNE DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Obsługujemy ponad 600 jednostekKlienci

Losy naszej firmy zależą od jej Klientów. Mając to na uwadze, nasza firma chce rozumieć ich aktualne i przyszłe potrzeby, spełniać ich wymagania, a także starać się wykraczać poza oczekiwania Klientów.

Nasi Klienci zainspirowali nas do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009, dzięki niemu możemy usprawniać funkcjonowanie firmy i lepiej poznawać potrzeby naszych Klientów.

Aby wszyscy nasi Klienci, również Ci, których siedziby znajdują się daleko od naszej firmy, czuli się bezpiecznie i mogli otrzymać szybki i fachowy serwis zakupiliśmy i wdrożyliśmy nowoczesne narzędzia do zdalnej obsługi tzw. pomocy on-line.

Dla naszych Klientów, poszukujemy rozwiązań i firm dobrych, skutecznych i profesjonalnych, ale przede wszystkim zapewniających wygodę i komfort.

Niezmiernie ważna jest dla nas relacja Klient – Firma, staramy się ją budować poprzez utrzymywanie pozytywnej atmosfery kontaktu.

Nasi Klienci to w większości jednostki Administracji Samorządowej (m.in.: Starostwa Powiatowe; Urzędy Miejskie; Urzędy Gminne; Szkoły Podstawowe; Gimnazja; Przedszkola; Gminne Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne; Zespoły Szkolno-Gimnazjalne; Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej; Gminne i Miejskie Ośrodki Kultury i Sportu; Domy Pomocy Społecznej; Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Powiatowe Zarządy Dróg, Powiatowe Inspoktoraty Nadzoru Budowlanego; Związki Gminne, Zakłady Usług Komunalnych, Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej) oraz firmy i to dla wszystkich Państwa chcemy się zmieniać i udoskonalać.

NASZA JAKOŚĆ

PN-EN ISO 9001:2015-10
certyfikat IQNET

OBSŁUGA INFORMATYCZNA FIRM

Kontakt - zadzwoń do Nas

oprogramowanie antywirusowe dla administracji
tel./fax 42 718-36-37
tel. 42 277-14-55