USŁUGI INFORMATYCZNE DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Obsługujemy ponad 600 jednostek

Serwery Linux/Open BSD

Instalacja i opieka serwisowa nad systemami Linux/*BSD

 • Instalacja systemu operacyjnego Linux
 • Konfiguracja zapory ogniowej (firewall)
 • Instalacja + konfiguracja serwera DNS
 • Parkowanie domen w DNS:
  • Rekordy A
  • Rekordy CNAME
  • Rekordy MX
  • Rekordy PTR
  • RevDNS
 • Instalacja + konfiguracja serwera CachedDNS
 • Instalacja + konfiguracja serwera poczty e-mail:
  • Konta pocztowe
  • Aliasy firmowe
 • Instalacja + konfiguracja skanera antywirusowego na serwerze poczty:
  • Skanowanie poczty przychodzącej
  • Skanowanie poczty wychodzącej
  • Blokowanie plików określonego typu
  • Automatyczna aktualizacja skanera
 • Instalacja + konfiguracja filtrów antyspamowych na serwerze poczty:
  • Samouczenie się filtra antyspamowego w trakcie pracy
  • Kontakt z bazami RBL
  • Odrzucanie prób połączeń z serwerów OpenRelay
 • Konfiguracja serwera poczty do komunikacji na bezpiecznych protokołach:
  • Bezpieczna autoryzacja
 • Instalacja + konfiguracja serwera plików SAMBA:
  • Serwer plików
  • Konfiguracja dostępu do danych na poziomie firmy, użytkownika lub komputera
 • Instalacja + konfiguracja serwera www Apache:
  • Konfiguracja serwerów wirtualnych http
  • Konfiguracja serwerów wirtualnych http
  • Generowanie certyfikatu SSL
  • Pomoc przy procedurze podpisu certyfikatu przez zaufane urzędy certyfikacji
 • Instalacja + konfiguracja PHP
 • Instalacja + konfiguracja OpenSSH
 • Instalacja + konfiguracja serwerowa DHCP
 • Instalacja + konfiguracja VPN
 • Instalacja + konfiguracja SQL FireBird, Interbase
 • Instalacja + konfiguracja oprogramowania podziału dostępnego pasma
 • Instalacja + konfiguracja oprogramowania monitorującego UPS

Oferujemy również, pełne wsparcie w zakresie administracji i aktualizacji systemu Linux i *BSD

NASZA JAKOŚĆ

PN-EN ISO 9001:2015-10
certyfikat IQNET