USŁUGI INFORMATYCZNE DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Obsługujemy ponad 600 jednostek

Uniwersalny Program Księgujący

Znaczne przyspieszenie księgowania przelewów jest możliwe

Uniwersalny Program Księgujący jest narzędziem służącym do obsługi płatności masowych. Program automatyzuje i przyspiesza proces księgowania, ponieważ wczytuje wyciąg bankowy (generowany elektronicznie przez bank), rozpoznaje poszczególne przelewy oraz umożliwia rejestrację przelewu z wyciągu do odpowiedniego systemu finansowo -księgowego (Księgowość Zobowiązań, Księgowość Budżetowa). Możliwa jest także obsługa kont wirtualnych – usługi oferowanej przez banki, która znacznie przyspiesza proces rejestrowania należności.
Dodatkowo, program został uzupełniony o moduł szybkiego księgowania kontokwitariuszy – korzystając ze specjalnej opcji w programie podatkowym, możemy łatwo stworzyć elektroniczny kwitariusz dla programu księgującego, a następnie szybko zatwierdzić wszystkie operacje zgodnie z dokumentem, przedstawionym przez inkasenta. Pomija się w ten sposób żmudną czynność księgowania wpłat, a jedynie zatwierdza wniesione płatności.

Wybierz sprawne księgowanie przelewów

1000 czy 100 przelewów do zaksięgowania? Z Uniwersalnym Programem Księgującym zyskujesz 10 do 1 -Ty oszczędzasz czas, program księguje bezpomyłkowo.

Uniwersalny Program Księgujący działa według następującego schematu:

1. Bank dostarcza wyciąg w formie elektronicznej,
2. Wyciąg jest szybko analizowany i wczytywany do programu,
3. Następnie zostaje wyświetlona lista przelewów z szczegółowymi danymi      dotyczącymi każdego przelewu,
4. Operator wybiera przelew i w pierwszej kolejności przydziela go do odpowiedniego programu, w którym ma zostać zaksięgowany,
5. Następnie przydzielony dla danego programu przelew księguje w tym programie. Tą operacją możemy wykonywać hurtowo.

 


Czy wiesz, że…

• W połączeniu z modułem płatności elektronicznych program automatycznie
wykonuje księgowanie – łącznie z podziałem wpłaconej kwoty na należne raty,  wraz z wydzieleniem kwot odsetek.
• Program rozpoznaje wirtualne konta bankowe przydzielone poszczególnym kontom podatników, dzięki czemu   automatycznie wyszukuje i księguje na koncie.
• Moduł druku blankietów przelewów z poziomu Księgowości Zobowiązań pozwala na automatyczne zaksięgowanie   wpłat wnoszonych przy pomocy blankietów.
• Program pozwala na pracę nad wieloma wyciągami przez wiele osób jednocześnie.
• Masz pełną kontrolę, ponieważ wybierasz, gdzie należy zaksięgować operację: w systemie księgowości budżetowej,   na koncie analitycznym podatnika czy w rejestrze opłat skarbowych.
• Komplet zestawień pozwala na pełne udokumentowanie pracy, w podziale na operatorów i przydzielone im zadania.

Uniwersalny znaczy korzystny

Korzystny bo praca z programem przynosi wiele korzyści:

• Dostęp do wszystkich wyciągów masz po jednym kliknięciu,
• Działasz sprawnie – sortujesz wyciągi według postępu wykonania,
• Zestawienie księgowania przelewów widzisz na bieżąco, także dla całej listy przelewów,
• Jesteś przygotowany -program rozpoznaje różne formaty wyciągów elektronicznych.

NASZA JAKOŚĆ

PN-EN ISO 9001:2015-10
certyfikat IQNET