USŁUGI INFORMATYCZNE DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Obsługujemy ponad 230 jednostek

Certyfikat CERTUM QCA Profesjonalny

Certyfikat CERTUM QCA Profesjonalny – to certyfikat kwalifikowany wydawany osobom fizycznym występującym w imieniu innej osoby fizycznej, firmy, instytucji bądź organu władzy publicznej. Właścicielem tego certyfikatu jest reprezentowany podmiot, natomiast jego użytkownikiem jest reprezentujący ten podmiot przedstawiciel. Certyfikat ten obok podstawowych danych identyfikujących użytkownika, takich jak imię, nazwisko i numer PESEL, zawiera również informacje dotyczące podmiotu, który jest przez niego reprezentowany.

NASZA JAKOŚĆ

ISO 9001:2009
certyfikat IQNET

OBSŁUGA INFORMATYCZNA FIRM

Kontakt - zadzwoń do Nas

oprogramowanie antywirusowe dla administracji
tel./fax 42 718-36-37
tel. 42 277-14-55