USŁUGI INFORMATYCZNE DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Obsługujemy ponad 600 jednostek

Certyfikat CERTUM QCA Profesjonalny

Certyfikat CERTUM QCA Profesjonalny – to certyfikat kwalifikowany wydawany osobom fizycznym występującym w imieniu innej osoby fizycznej, firmy, instytucji bądź organu władzy publicznej. Właścicielem tego certyfikatu jest reprezentowany podmiot, natomiast jego użytkownikiem jest reprezentujący ten podmiot przedstawiciel. Certyfikat ten obok podstawowych danych identyfikujących użytkownika, takich jak imię, nazwisko i numer PESEL, zawiera również informacje dotyczące podmiotu, który jest przez niego reprezentowany.

NASZA JAKOŚĆ

PN-EN ISO 9001:2015-10
certyfikat IQNET