USŁUGI INFORMATYCZNE DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Obsługujemy ponad 600 jednostek

CERTUM QCA Osobisty

CERTUM QCA Osobisty – to certyfikat kwalifikowany wydawany osobom fizycznym występującym we własnym imieniu. Właściciel certyfikatu jest więc jednocześnie jego użytkownikiem. Certyfikat ten obok podstawowych danych identyfikujących właściciela, takich jak imię, nazwisko i numer PESEL może zawierać szereg dodatkowych informacji, np. datę urodzenia lub adres.

Zastosowanie Certyfikatów Kwalifikowanych:

  • Opatrywanie dokumentów podpisem elektronicznym jest równoważne z mocy ustawy podpisowi własnoręcznemu.
  • Daje możliwość podpisywania dokumentów elektronicznych przesyłanych do urzędów administracji publicznej m.in. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak również banków, biur maklerskich, instytucji, firm oraz osób prywatnych.
  • Podpisywanie ofert na aukcjach i przetargach elektronicznych.
  • Wymiana danych z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
  • Używanie przez osobę jako przedstawiciel organizacji w której pracuje.
  • Zawieranie umów ubezpieczeniowych przez Internet.
  • Sposobność podpisywania wszelkich oświadczeń woli oraz dokumentów elektronicznych w obrocie prawnym m.in. umowy, faktury, zamówienia, oferty.

NASZA JAKOŚĆ

PN-EN ISO 9001:2015-10
certyfikat IQNET