USŁUGI INFORMATYCZNE DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Obsługujemy ponad 600 jednostek

Oprogramowanie dla Rady Gminy, Miasta i Powiatu

  • Elektroniczna dystrybucja materiałów dla Radnych
  • Dostęp do materiałów na sesje oraz posiedzenia komisji
  • Informator biura rady
  • Nowoczesny system do głosowania
  • Pełna transparentność głosowań
  • Zarządzanie dyskusją na posiedzeniach Rady
  • Automatyczne kolejkowanie dyskutantów
  • Rejestrator dźwięku oraz audioscenariusz posiedzenia
  • Automatyczna transmisja z obrad Rady