USŁUGI INFORMATYCZNE DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Obsługujemy ponad 600 jednostek

Elektroniczna Inwentaryzacja Środków Trwałych

Elektroniczna Inwentaryzacja Środków Trwałych z wykorzystaniem kolektorów – czytników kodów kreskowych.

Program do ewidencji Środków Trwałych ze względu na funkcje jakie posiada jest idealnym rozwiązaniem dla administracji samorządowej. Wszystkie możliwości programu są ukierunkowane na jak największe uproszczenie procesu ewidencji i obsługi majątku gmin.

Pozwala na uwzględnienie specyfiki kont syntetycznych i działów klasyfikacji budżetowej jaka występuje w administracji pozwalając na tworzenie dodatkowych zestawień pod kątem księgowym oraz upraszczając procesy uzgodnieniowe na koniec roku obrachunkowego.

Największą jednak zaletą programu jest możliwość zastosowania do oznaczenia środków trwałych i wyposażenia technologii kodów kreskowych. Pozwala to w bardzo efektywny sposób podnieść wydajność obsługi ewidencjonowania, uzgadniania i inwentaryzacji środków trwałych. Zastosowanie terminala przenośnego współpracującego z oprogramowaniem bazowym pozwala w łatwy i prosty sposób wykonać najbardziej złożone inwentaryzacje i pozwala na automatyzację procesu uzgodnieniowego po inwentaryzacji.