USŁUGI INFORMATYCZNE DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Obsługujemy ponad 600 jednostek

Biuletyn informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakłada na podmioty określony w przepisach obowiązek uruchomienia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Techniczne i organizacyjne wymogi związane z wprowadzaniem w życie Ustawy o dostępie do informacji publicznej wynikają   z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  18 stycznia 2007 r.    w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 10, poz. 68).

W celu uzyskania szczegółowej oferty w zakresie stworzenia, utrzymania, aktualizowania oraz wdrożenia Biuletynu Informacji Publicznej uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

NASZA JAKOŚĆ

PN-EN ISO 9001:2015-10
certyfikat IQNET