USŁUGI INFORMATYCZNE DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Obsługujemy ponad 600 jednostek

O firmie

Doświadczenie firmy w zakresie obsługi administracji samorządowej datuje się na rok 1993 tj. na okres, w którym obecni pracownicy firmy zdobywali doświadczenie i wiedzę w ramach innej organizacji. Działalność firmy jest nierozerwalnie związana z osobą Pana Tadeusza Groszka założyciela i pomysłodawcy firmy INFO-SYSTEM, który w 1989 roku stworzył pierwszą wersję systemu finansowo-księgowego dla gmin „Pakiet dla Administracji”.

Od momentu powstania firmy wszelkie nasze działania ukierunkowane są na jej coraz sprawniejsze i efektywniejsze funkcjonowanie mając na względzie zadowolenie naszych klientów.

Ta właśnie potrzeba ciągłego doskonalenia oraz zmieniające się przepisy prawne zrodziły chęć poszerzenia naszej oferty o szerszą gamę produktów dla administracji samorządowej. Stąd oprócz programów finansowo-księgowych naszego głównego i wieloletniego dostawcy firmy INFO-SYSTEM w naszej ofercie znajdują się: Biuletyn Informacji Publicznej, podpis elektroniczny, zestawy inkasenckie, zestawy do inwentaryzacji majątku trwałego, administrowanie serwerami LINUX/Open BSD, hosting, sprzęt komputerowy oraz inne oprogramowanie.

Świadczone przez naszą firmę usługi w zakresie podpisu elektronicznego, administrowania serwerami LINUX/Open BSD czy usługi hostingu znajdują swoje zastosowanie również w mikro i makro przedsiębiorstwach.
Ukrytą wartość naszej oferty stanowi połączenie nowoczesnych rozwiązań IT z naszą zdobywaną przez blisko 25 lat wiedzą i doświadczeniem.

Pracownicy firmy stanowią nasz najcenniejszy potencjał. Pełne zaangażowanie całego zespołu umożliwia wykorzystanie naszych zdolności i wiedzy dla osiągania pełnej satysfakcji naszych Klientów.

Korzystając z pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach „SEKTOROWEGO PROGRAMU ROZWOJU MSP I INNOWACJI” – WSTĘP DO JAKOŚCI w roku 2005 z sukcesem udało nam się wdrożyć i utrzymać do chwili obecnej Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009. W 2018 r. podczas auditu nadzoru System Zarządzania Jakością został zweryfikowany według wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO 9001:2015-10.                                                           Otrzymaliśmy rekomendację, iż utrzymujemy, nadzorujemy i doskonalimy SZJ zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015-10.

Uzyskany certyfikat pozwala naszej firmie na ciągłe i bezustanne doskonalenie oraz planowanie naszej pracy tak aby świadczone przez nas usługi były zawsze na najwyższym możliwym poziomie. Klientom zaś zapewnia to określoną jakość usługi, daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala na pozytywniejsze postrzeganie firmy jako firmy stabilnej na rynku.
Konkurencji działającej w podobnym obszarze wyznacza pułap, który dla większości jest trudno osiągalny.

Mamy ponad 1500 licencji głównych wdrożonych i utrzymywanych u Klientów, a liczba ta sukcesywnie rośnie.

W ostatnim czasie wdrożyliśmy ponad 500 programów wspomagających Centralizację VAT w jedyne 3 miesiące!!

NASZA JAKOŚĆ

PN-EN ISO 9001:2015-10
certyfikat IQNET