KOPIA_ZAMÓWIENIA_2

KOPIA_ZAMÓWIENIA_2

DANE DO F-VAT:

Nabywca
Odbiorca
NIP
Adres

DANE DO WYSYŁKI:

Adres
Osoba kontaktowa
Telefon
E-mail (opcjonalnie)
Ilość sztuk
Uwagi do zamówienia (opcjonalnie)

KOPIA_ANKIETA

KOPIA_ANKIETA

Jak Państwo oceniają zgodność wykonania (szkolenia/wdrożenia) z oczekiwaniami
Czy wystąpiły problemy techniczne przy instalacji?
Jak Państwo oceniają obsługę naszych pracowników podczas wdrożenia systemu?
Czy uzyskali Państwo odpowiedzi na zadane przez siebie pytania?
Jak Państwo oceniają nasze działania podczas składania zamówienia na zakup oprogramowania?
Jak Państwo oceniają terminowość realizacji przez naszą firmę wdrożenia/szkolenia?
Co powinniśmy zmienić by spełnić Państwa oczekiwania?
Czy polecą Państwo nasze usługi innym?

KOPIA_FORMULARZ

KOPIA_FORMULARZ

Ilość zamawianych sztuk:
Nazwa instytucji:
Nabywca:
Adres do wysyłki (wypełnić tylko w przypadku innego adresu do wysyłki):
Dane kontaktowe:


  • Osoba do kontaktu

  • Email (opcjonalnie)

  • Telefon (opcjonalnie)

Uwagi do zamówienia: