USŁUGI INFORMATYCZNE DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Obsługujemy ponad 600 jednostek

ePODATKI – dla Samorządów Terytorialnych

 Informacje o podatkach i opłatach lokalnych przez internet


INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH DOSTĘPNE PRZEZ INTERNET – NIEZALEŻNIE OD LOKALIZACJI I CZASU

Informacje podatkowe są teraz dostępne niezależnie od miejsca i czasu – wystarczy dostęp do Internetu, także z kawiarenki internetowej lub kiosku informacyjnego.
Usługa ePodatki umożliwia osobom fizycznym i prawnym możliwość bieżącego sprawdzenia podstawy opodatkowania, kwoty należnych podatków, zaległości oraz odsetek. Dodatkowo, możliwe jest też opłacenie wybranych
należności poprzez system bankowości internetowej płatnika.

ePODATKI W DZIAŁANIU

Po zalogowaniu się do systemu podatnik ma dostęp do kompletu informacji o wszystkich swoich nieruchomościach z terenu gminy, a także danych dotyczących dzierżaw i użytkowania wieczystego. Po wybraniu jednej z nich, otrzymuje informację o sposobie naliczenia podatku lub opłaty, o wysokości poszczególnych rat i terminie ich płatności, a także o istniejących zaległościach i należnych odsetkach.
Informacje są pobierane bezpośrednio z bazy danych urzędu, są identyczne z tymi, którymi dysponują urzędnicy.
Możliwe jest też skorzystanie z PayByNet – usługi, pozwalającej na uregulowanie wybranych należności poprzez system bankowości elektronicznej – wystarczy wybrać kwoty w usłudze ePodatki, zalogować się na stronie banku i potwierdzić przelew PIN-em lub hasłem. Zastosowane technologie (algorytm szyfrujący RSA) zapewniają bezpieczeństwo i poufność przesyłanych danych.

KORZYSTANIE Z USŁUGI 

Korzystanie z usługi jest dla podatnika bezpłatne – wypełnia on odpowiedni formularz internetowy, na podstawie którego urzędnik decyduje o przyznaniu uprawnień do przeglądania danych i ich zakresie, a następnie drogą mailową zaprasza podatnika do odebrania haseł, koniecznych do korzystania z usługi ePodatki oraz weryfikacji jego tożsamości.
Od tej pory nie ma więcej konieczności odwiedzania urzędu w celu ustalenia wymiaru podatków i opłat lub należności, pozostałych do opłacenia – wystarczy komputer z dostępem do Internetu!

urzeczywistnienie idei e-Urzędu – informacje są dostępne dla podatników niezależnie od ich lokalizacji, przez 24 godziny na dobę, są identyczne z tymi, które posiadają urzędnicy

oszczędność czasu – dla ustalenia wymiaru podatków i opłat, należności pozostałych do opłacenia lub dla uregulowania płatności nie ma konieczności odwiedzania urzędu, co odciąży urzędników poprzez ograniczenie odwiedzin petentów i rozmów telefonicznych

ułatwienie pracy – płatności elektroniczne mogą być zaksięgowane z elektronicznego wyciągu bankowego bez udziału operatora, decyzję o wysokości wpłaty i jej przeznaczeniu podejmuje podatnik

ułatwienie ściągalności należności – informacja o należnościach zawsze wraz z aktualnymi, należnymi odsetkami.

NASZA JAKOŚĆ

PN-EN ISO 9001:2015-10
certyfikat IQNET